Sunday, January 16, 2022

31.03 и 2.04 – Скопје – Напредна обука со Фаза 3 училишта…

31.03 и 2.04 – Скопје – Напредна обука со Фаза 3 училишта

Од 9:30 до 16:30 часот, во хотел Континентал ќе се одржи обука со претставници на тимовите за училишна интеграција од Фаза 3 основни и средни училишта. Главна цел на обуките е продлабочување на компетенциите на наставниците за примена на ефективни приоди за работа и подобрување на меѓуетничка интеграција во образованието на ниво на училиште.