Thursday, January 27, 2022

30.05 – ОУ „Јонче Смугрески“ с.Обршани, Кривогаштани – Заедничкa ученичкa активност…

30.05 – ОУ „Јонче Смугрески“ с.Обршани, Кривогаштани – Заедничкa ученичкa активност

Заедничкa ученичкa активност помеѓу ОУ „Јонче Смугрески“од с.Обршани, Кривогаштани и ОУ „Исмаил Ќемали“од с.Црнилиште, Долнени. Од 10:00 до 12:00 часот, 28 ученици од двете училишта ќе ги промовираат продуктите од својата заедничка работа, училишен весник и стихозбирка. Активноста е финансиски поддржана од програмата за мали училишни грантови.