Monday, December 6, 2021

30.03 – Охрид – Работна средба со претставници од општината, директори и СИТ координатори…

30.03 – Охрид – Работна средба со претставници од општината, директори и СИТ координатори

Од 12:00 до 14:00 во просториите на општина Охрид ќе се одржи работна средба со претставници на општината и училиштата од Охрид при што ќе се дискутира за улогата на општината во промовирање на меѓуетничката интеграција преку образованието.