Wednesday, January 26, 2022

30.03 – ОУ „Крсте Петков Мисирков”, Радовиш – Заедничка активност помеѓу ученици кои наставата ја следат на македонски и турски наставен јазик…

30.03 – ОУ „Крсте Петков Мисирков”, Радовиш – Заедничка активност помеѓу ученици кои наставата ја следат на македонски и турски наставен јазик

Од 08:00 до 09:30 часот, вкупно 40 ученици од двата наставни јазици, ќе се запознаат со пирамидата за исхрана, ќе дискутираат за здравата храна како и за тоа кои се бенефитите од конзумирање на истата.