Sunday, January 16, 2022

27.10 –Пелистер, Битола – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Даме Груев“ и …

27.10 –Пелистер, Битола – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Даме Груев“ и ОУ „Крсте Петков Мисирков“

Од 10:00 до 13:00 часот, ученици од двете училишта ќе го посетат националниот парк Пелистер каде ќе извршат посета на музејот на флора и фауна, ќе играат забавни спортски игри во мешани парови и ќе учат за светските војни преку прошетката по патеката на Првата светска војна.