Saturday, September 25, 2021

27.04 –Студеничани – Заедничкa ученичкa активност во ОУ„Наим Фрашери”…

27.04 –Студеничани – Заедничкa ученичкa активност во ОУ„Наим Фрашери”

Од 11:00 до 13:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира активности со своето партнер училиште ОУ „Кузман Шапкарев“ од Кисела Вода. Учениците ќе истражуваат за хигиената во училиштето, а после спроведениот мониторинг и анкета ќе се изработат постери на кои ќе бидат истакнати предлози за начините како да се подобри истата.Постерот ќе биде изработен и на двата јазика.