Thursday, January 27, 2022

26.05 – ДСУ „Коста Сусинов“, Радовиш – Заеднички ученички активности…

26.05 –  ДСУ „Коста Сусинов“, Радовиш – Заеднички ученички активности

Како дел од програмата за мали грантови двете партнер училишта СОУ „Ѓошо Викентиев“ од Кочани и ДСУ „Коста Сусинов“ од Радовиш ќе реализираат неколку активности. Од 10:00 до 14:00 часот, 56 ученици од двете училишта ќе поделени во етнички мешани групи ќе учествуваат на ликовна колонија, квиз натпревар и спортски натпревар во кошарка.