Thursday, January 27, 2022

25.05 – ПОУ „Мурат Бафтјари“ с.Вејце – Заедничка ученичка активност…

25.05 – ПОУ „Мурат Бафтјари“ с.Вејце – Заедничка ученичка активност

Во рамки на програмата за мали грантови, ОУ „Рилиндија“ од с.Селце ќе реализира заедничка активност со своето партнер училиште ОУ „Андреа Савевски Ќиќиш“ од Тетово. Од 11:30 до 14:30 часот, 24 ученици од 6 одделение од двете училишта, ќе учествуваат на работилница на тема „Екологија“. Во текот на работилницата учениците ќе даваат идеи за почиста средина кои потоа ќе ги претстават преку цртежи.