Sunday, January 16, 2022

25.04 – ОУ „Пере Тошев“ с.Дупјачани, Долнени – Заедничка ученичка активност…

25.04 – ОУ „Пере Тошев“ с.Дупјачани, Долнени – Заедничка ученичка активност

Од 10:00 до 11:30 часот, во рамки на програмата за мали грантови училиштето „Пере Тошев“ од село Дупјачани, Долнени ќе реализира заедничка активност со ученици од македонки и албански наставен јазик. 14 ученици од 7 и 9 одделение, ќе учествуваат на спортски напревар во ракомет.