Sunday, January 16, 2022

25.04 – ОУ „Магдалена Антова“, Куманово – Заедничка ученичка активност…

25.04 – ОУ „Магдалена Антова“, Куманово – Заедничка ученичка активност

Од 11:00 до 14:00 часот, двете партнер училишта, ОУ „Магдалена Антова“ од Куманово и ОУ „Антон Зако Чајупи“ од с.Отља, Куманово, ќе организираат работилница по повод празникот „Велигден“. На работилницата,40 ученици од двете училишта, во етнички мешани парови ќе изработуваат сувенири и велигденски корпи.