Thursday, January 20, 2022

25.04 – Куманово – Заедничка ученичка активност…

25.04 – Куманово – Заедничка ученичка активност

Од 11:30 до 14:30 часот, во рамки на програмата за мали грантови училиштето „Толи Зордумис“ од Куманово, ќе реализира заедничка активност со ученици од македонки, албански и српски наставен јазик. Вкупно 22 ученици ќе посетат повеќе маала и сокаци како и  стари занаети кои постојат во градот Куманово. Финален продукт од направената посета ќе биде изработка на книга – „Стари занаети, сокаци и маала во мојот роден крај“.