Thursday, January 20, 2022

24.04 –Виница– Заедничкa ученичкa активност во СОУ „Ванчо Прке“…

24.04 –Виница– Заедничкa ученичкa активност во СОУ „Ванчо Прке“

Од 10:00 часот до 15:30, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира неколку активности со своето партнер училиште СОУ „Никола Штејн“ од Тетово. Една група ученици заеднички ќе изработува производи од рециклирана хартија, додека друга група ќе има работилница за форум театар. На крајот ќе се реализира изложба на изготвените продукти и прикажување на форум театарот.