Monday, December 6, 2021

24.03 – ОУ ,,11 Октомври”, Куманово – Заедничка ученичка активност…

24.03 – ОУ ,,11 Октомври”, Куманово – Заедничка ученичка активност

Од 10:00 до 11:30 часот, во рамки на програмата за Мали грантови, ученици од ОУ „11 Октомври“ и ОУ „Јероним Де Рада“, с.Черкезе од Куманово, во етнички мешани тимови ќе учествуваат на спортски напревар.