Monday, January 17, 2022

22.05 – Неготино– Заедничкa ученичкa активност во СОУ “Кирил и Методиј“…

22.05 – Неготино– Заедничкa ученичкa активност во СОУ “Кирил и Методиј“

Во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира заеднички активности со своето партнер училиштеСОУ “8-ми Септември” од Скопје. Ученици во мешан етнички состав ќе учествуваат во драмска претстава. Паpалелно со оваа активност ќе се одвива спортски натпревар меѓу учениците.