Sunday, January 16, 2022

22.04 –Скопје – Заедничкa ученичкa активност во ООУ „Ј. Х. Песталоци“…

22.04 – Скопје – Заедничкa ученичкa активност во ООУ „Ј. Х. Песталоци“

Во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира активност со своето партнер училиште ОУ „Лирија“. Учениците ќе истражуваат за најпознатите личности од македонската и албанската историја од XIX век. Изработените продукти (текстови и фотографии) ќе бидат поставени на пано кое ќе биде изложено во холот на училиштето.