Sunday, January 16, 2022

22.04 – ОУ „Рајко Жинзифов“, Кисела Вода – Заедничка ученичка активност…

22.04 – ОУ „Рајко Жинзифов“, Кисела Вода – Заедничка ученичка активност

Во рамки на програмата за Мали грантови ОУ „Рајко Жинзифов“ од Кисела Вода ќе реализира активности по повод „Денот на планетата Земја“, со своето партнер училиште ЦОУ „Алија Авдовиќ“ од село Батинци. 30 ученици од двете училишта, ќе учествуваат на  спортски активности и ќе изработуваат креативни изработки поврзани со Денот на планетета Земја.