Sunday, January 16, 2022

22.03 – Куманово – Заедничка активност помеѓу ученици од македонски и албански наставен јазик…

22.03 – Куманово – Заедничка активност помеѓу ученици од македонски и албански наставен јазик

Од 11:00 до 13:00, 22 ученика во рамки на проектот „Истражување за мојот роден крај“ ќе ги посетат Екси Џамијата и црквата Св.Никола во Куманово. После посетата ќе изработат албум со фотографии и презентација за посетените верски објекти.