Thursday, January 27, 2022

21.04 – ОУ „Браќа Миладиновци“, Струга – Заедничка ученичка активност…

21.04 – ОУ „Браќа Миладиновци“, Струга – Заедничка ученичка активност

Од 10:00 до 12:00 часот, 15 ученици од македонски, албански и турски наставен јазик од ова училиште, ќе учествуваат на работилница на која ќе креираат модели на облека од различни материјали. Изработените модели на облека ќе бидат презентирани на “Модната Парада-Trash Fashion”, која ќе се одржи во културно рекреативниот објект “Teatri Poshka” во Струга.