Thursday, October 28, 2021

20.04 – Дебар– Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Ристе Ристески“…

20.04 – Дебар– Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Ристе Ристески“

Од 13:00 до 15:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира втора активност со своето партнер училиште ОУ „Саид Најдени“ од Дебар. Учениците од двете училишта ќе организираат мултикултурна изложба со изработки кои самите ученици ги имаат подготвено. Исто така, на настанот учениците заеднички ќе готват качамак, како храна која е карактеристична за нивниот регион. Активноста ќе биде андополнета и со заедничко традиционално оро.