Friday, January 21, 2022

20.02 –Прилеп и Гостивар – Регионален состанок со претставници од општините, основните и средните училишта…

20.02 –Прилеп и Гостивар – Регионален состанок со претставници од општините, основните и средните училишта кои се вклучени во третата фаза на имплементација на проектот