Thursday, January 27, 2022

19.02 – Кавадарци и Кочани – Регионален состанок со претставници од општините, основните и средните училишта…

19.02 – Кавадарци и Кочани – Регионален состанок со претставници од општините, основните и средните училишта кои се вклучени во третата фаза на имплементација на проектот