Thursday, January 27, 2022

19.02 – Скопје – Работилница за мал грант…

19.02 – Скопје – Работилница за мал грант

Од 10:00 до 14:30 часот, во хотел Континетал, Скопје, ќе се одржи работилница за процедурите и правилата за реализација на грантот. На истата ќе се дискутираат административните и финансиските обврски поврзани со грантот како и тоа што значи успешна реализација на заеднички активности и нивна промоција. Последната сесија од работилницата ќе биде за зајакнување на капацитетите на училиштата за промовирање на активностите кои се поддржани од грантовите.