Thursday, January 27, 2022

18.11 – Скопје –Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Вера Циривири Трена“ и…

18.11 – Скопје –Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Вера Циривири Трена“ и „Братство“ од Скопје

Од 11:00 до 12:30 часот, учениците од ОУ „Вера Циривири Трена“ и ОУ „Братство“ од Скопје ќе имаат заедничка ученичка активност, поддржана од програмата за мали грантови, каде тие заеднички ќе садат градинарски култури.