Friday, January 21, 2022

18.04 –Неготино – „Заедничка ученичка активност во СОУ „Св. Кирил и Методиј“…

18.04 –Неготино – „Заедничка ученичка активност во СОУ „Св. Кирил и Методиј“

Од 8:00 до 11:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира еколошка акција со вклученост на ученици од неколку етнички заедници. Учениците, заеднички со професорите и родителите, ќе ги бојадисуваат радијаторите во нивното училиште и ќе изработуваат постери со еколошка содржина.