Saturday, September 25, 2021

18.03.2016 – Хотел Континентал – Работилница за продолжување на поддршката за МИО во реновираните училишта…

18.03.2016 – Хотел Континентал – Работилница за продолжување на поддршката за МИО во реновираните училишта

Од 10:00 до 14:30 часот, во Хотел Континентал во Скопје ќе се одржи работилница за продолжување на поддршката за МИО со членовите на тимот за училишна интеграција од сите училишта кои беа реновирани. Целта на работната средба е да се направи самопроценка на досегашните реализирани активности за МИО во училиштата и да се одредат приоритети при планирање на идни активности за унапредување на МИО и за одржливост на постигнатите промени.