Wednesday, January 26, 2022

18.03 – Скопје – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Кочо Рацин“ и ОУ „Наим Фрашери“ од Куманово…

18.03 – Скопје – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Кочо Рацин“ и ОУ „Наим Фрашери“ од Куманово

Од 09:00 до 12:00 часот, 16 ученици од двете училишта, во мешани парови, ќе ги посетат културно – историските знаменитости во Скопје – црквата Св.Спас, Мустафа-пашината џамија, Камениот мост и Спомен куќата на Мајка Тереза. За време на посетата, учениците ќе прават интервју со кустосите.