Thursday, January 20, 2022

17.05 – Радовиш, манастир Вељуса и Смоларски водопади – Заедничка ученичка активност…

17.05 – Радовиш, манастир Вељуса и Смоларски водопади – Заедничка ученичка активност

Од 12:00 до 15:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, основното училиште „Крсте Петков Мисирков“ од Радовиш ќе реализира заедничка активност. 40 ученици од македонски и турски наставен јазик ќе имаат заедничка посета на верски објекти во Радовиш и Вељуса. Посетата ќе биде можност за учениците да дискутираат за различните религии