Thursday, January 20, 2022

17.03 – Зелениково – Заеднички ученички активности во ОУ „Марко Цепенков“ од Зелениково…

17.03 – Зелениково – Заеднички ученички активности во ОУ „Марко Цепенков“ од Зелениково

Од 12:00 до 14:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира претстава за Црвениот крст која беше подготвувана во текот на второто полугодие преку проби и заедничка настава за прва помош, меѓу мешани групи ученици од централното и подрачните училишта. Родителите беа вклучени во подготовките преку изработка на костимите и сценографијата.