Tuesday, September 28, 2021

16 и 17.05 – Околина на општина Центар Жупа – Заедничка ученичка активност…

16 и 17.05 – Околина на општина Центар Жупа – Заедничка ученичка активност

Во периодот од 16-17 мај, од 09:00 до 14:00 часот, двете партнерски училишта, ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“ од Центар Жупа и ОУ „Неџати Зекирија“ од село Коџаџик ќе реализираат заедничка активност. 24 ученици македонски, албански и турски наставен јазик од двете училишта ќе собираат примероци од билки и печурки, кои ќе ги искористат за изработка на хербариум. Во активноста ќе бидат вклучени и родители а ќе биде реализирана како дел од малите училишни грантови.