Sunday, January 16, 2022

15.04 – Прилеп – Заедничка ученичка активност…

15.04 – Прилеп – Заедничка ученичка активност

Во рамки на програмата за Мали грантови, двете партен училишта ОУ „Св.Кирил и Методиј“ од Кочани и ОУ „Кирил и Методиј“ од с.Канатларци, Прилеп, ќе реализираат заедничка активност. 30 ученици од двете училишта поделени во етнички мешани групи ќе истражуваат за верските  објекти во Прилеп, за архитектурата во градот и ќе разменуваат искуства за традицијата и обичаите. После направената посета учениците ќе изработат постер кој ќе биде дел од иконографијата во двете училишта.