Monday, October 25, 2021

14.05 – Скопје – Состанок на работната група за документот за интегрирање на МИО содржини…

14.05 – Скопје – Состанок на работната група за документот за интегрирање на МИО содржини по наставни предмети

Од 13:00 до 15:00 часот, во Скопје ќе се одржи состанок на работна група за продолжување соработа на документот за интегрирање на МИО содржини по наставни предмети. Главната цел на состанокот е дискусија за усогласување на терминологијата на клучните елементи на примерите и дефинирање на структурата на целокупниот документ.