Monday, December 6, 2021

13, 16 и 18.05 – Атарот на с.Грнчари, с. Крани и с.Сливница – Заедничка ученичка активност…

13, 16 и 18.05 – Атарот на с.Грнчари, с. Крани и с.Сливница – Заедничка ученичка активност

Во рамки на програмата за мали грантови училиштето „Гоце Делчев“ од Ресен ќе реализира заеднички активности со партнер училиштето „Славејко Арсов“од село Подмочани. На 13, 16 и 18 мај, од 10:00 до 13:30 часот, 12 ученици од двете училишта, ќе реализираат заеднички излети на повеќе локации од општина Ресен на кои во етнички мешани парови ќе изработуваат фотографии.