Thursday, January 27, 2022

13.10 – Скопје – Координативен состанок со авторите на прирачникот за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките факултети во РМ

13.10 – Скопје – Координативен состанок со авторите на прирачникот за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките факултети во РМ