Thursday, January 20, 2022

12.05 – ОУ „Екрем Чабеј“ с.Слатино, Тетово – Заедничка ученичка активност…

12.05 – ОУ „Екрем Чабеј“ с.Слатино, Тетово – Заедничка ученичка активност

Во рамки на програмата за мали грантови, училиштето „Страшо Пинџур“ од Неготино ќе реализира заедничка активности со партнер училиштето „Екрем Чабеј“ од село Слатино, Тетово. Од 10:00 до 13:00, 30 ученици од двете училишта во етнички мешани групи, ќе изработуваат постери со народни носии.