Monday, January 17, 2022

12.04 – ОУ „Јунус Емре“ с.Лисичани, Пласница – Заедничка активност….

12.04 – ОУ „Јунус Емре“ с.Лисичани, Пласница – Заедничка активност

Во рамки на програмата за Мали грантови, училиштето ќе реализира активности во партнество со ОУ „Ванчо Николески“ од с.Лескоец, Охрид. Од 10:00 до 14:00 часот, 40 ученици од двете училишта, поделени во етнички мешани групи ќе учествуваат на три работилници – „Геометриски тела“, „Ендокрини жлезди“ и „Африка“.  Исто така ќе биде организиран спортски турнир во одбојка, фудбал и спортска гимнастика. Родители ќе бидат во улога на судии на турнирот.