Monday, December 6, 2021

11.05 – Велес – Посета на штандот за МИО на ОСУ„Јовче Тесличков“ Велес на Саемот за бизнис и претприемништво и состанок во Општина Чашка

11.05 – Велес – Посета на штандот за МИО на ОСУ„Јовче Тесличков“ Велес на Саемот за бизнис и претприемништво и состанок во Општина Чашка

Од 10:00 до 14:00 часот, ќе се реализира посета на  штандот за МИО на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес кое во партнерска соработка со ОСУ „Браќа Миладиновци“ Скопје ќе организира креативна работилница со учениците од двете училишта. Ова е традиционален настан во Велес на кој се презентираат успехот и работата на училиштето во Општина Велес.

Ќе се одржи и состанок со одговорната за образование во Општина Чашка за информирање околу активностите за МИО во училиштата во општина Чашка.