Saturday, October 16, 2021

11.04 – ОУ „Толи Зордумис“, Куманово – Заедничка активност…

11.04 – ОУ „Толи Зордумис“, Куманово – Заедничка активност

Од 12:00 до 14:00 часот, 22 ученици од македонски, албански и српски наставен јазик, поделени во две етнички мешани групи, ќе истражуваат за старите градби во Куманово. После спроведеното истражување двете групи ќе работат на подготовка на флаер.