Thursday, January 27, 2022

11.04 – ОУ „Пере Тошев“ с.Дупјачани, Десово – Заедничка активност…

11.04 – ОУ „Пере Тошев“ с.Дупјачани, Десово – Заедничка активност…

Од 10:00 до 11:00 часот, 12 ученици од македонски и албански наставен јазик, поделени во три етнички мешани групи ќе истражуваат за историјатот на пинг понгот како спорт, ќе се запознаат со правилата и елементите на играта. Ќе биде организиран и спортски напревар во пинг понг.