Monday, January 17, 2022

11.04 – ОУ „Дебарца“ с.Белчишта, Дебарца – Заеднички активности…

11.04 – ОУ „Дебарца“ с.Белчишта, Дебарца – Заеднички активности

Од 10:00 до 12:30 часот, 24 ученици од македонски и албански наставен јазик, од партнер училиштата ОУ „Дебарца“, с.Белчишта, од Дебарца и ОУ „Нури Мазари“ с.Корошишта, од Струга, ќе учествуваат на работилници и спортски игри. Активностите се финансиски поддржани од програмата за Мали грантови.