Saturday, September 25, 2021

08.06 – Конче – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Гоце Делчев”…

08.06 – Конче – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Гоце Делчев”

Од 10:30 до 11:30 часот, во рамки на програмата за мали грантови, ОУ “Гоце Делчев” од Конче ќе реализира активност со ученици од македонски и турски наставен јазик. Натпревар во прецизно фрлање ќе биде организиран, на кој ќе учествуваат 37 ученици од 1-3 одделение. Родителите ќе имаат улога на судии на натреварот.