Thursday, January 20, 2022

07.04 – ОУ „Драга Стојановска“, с. Ракотинци – Заедничка активност помеѓу ученици од централното и подрачното училиште Драга Стојановска во село Ракотинци…

07.04 – ОУ „Драга Стојановска“, с. Ракотинци  – Заедничка активност помеѓу ученици од централното и подрачното училиште Драга Стојановска во село Ракотинци

Од 10:00 до 11:30 часот, 12 ученици во етнички мешани парови, ќе спроведат активности за подигање на свесноста за важноста на здравата исхрана. Ќе бидат изработени брошури, цртежи и мени за здрава храна.