Monday, December 6, 2021

07.03 – ОУ „Кочо Рацин”, Куманово – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Кочо Рацин“ и ОУ „Наим Фрашери“ од Куманово…

07.03 – ОУ „Кочо Рацин”, Куманово – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Кочо Рацин“ и ОУ „Наим Фрашери“ од Куманово

Од 13:30 до 15:30 часот, 32 ученици од двете училишта, во 16 мешани парови ќе изработуваат осмомартовски честитки и украси кои ќе бидат подарени при посетата на штитениците од Домот за стари лица „Зафир Сајто“ од Куманово.