Friday, December 3, 2021

05.05 – Делгoжда – Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Нури Мазари“…

05.05 – Делгoжда – Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Нури Мазари“

Од 9:00 до 10:30 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира активност сосвоето партнер училиште ОУ „Единство“ од Струга. Вкупно 44 ученици од различна етничка припадност ќе учествуваат во спортски напревар во фудбал и одбојка.