Wednesday, January 26, 2022

05.04 и 07.04 – Хотел Континентал – Работилници за успешно спроведување на МИО активности…

05.04 и 07.04 – Хотел Континентал – Работилници за успешно спроведување на МИО активности

Од 10:00 до 14:30 часот, во Хотел Континентал во Скопје ќе се одржат работилници за успешно спроведување на МИО активности со членовите на тимот за училишна интеграција од сите училишта кои ќе бидат реновирани оваа година. Целта на работилниците е да се дискутира за методологија и приоди кои придонесуваат за успешна реализација на активности за МИО и развивање кај учениците компетенции и вредности за меѓуетничка интеграција.