Friday, January 21, 2022

04.06 – Скопје – Заедничкa ученичкa активност во СЕТУГС “Михајло Пупин”…

04.06 – Скопје – Заедничкa ученичкa активност во СЕТУГС “Михајло Пупин”

Од 14:00 до 16:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштата “Михајло Пупин” од Скопје и АСУЦ “Боро Петрушевски”, ќе реализираат заеднички активности со ученици во мешан етнички состав. 30 ученици ќе учестуваат во ликовна работилница на тема “Мултикултура”. Изработените цртежи од работилницата ќе бидат изложени во училишниот хол. Во продолжение на активностите ќе се биде изведен јавен перформанс против говорот на омраза “Излези од кругот”.