Saturday, October 16, 2021

04.05 – Радовиш – Заедничка ученичка активност…

04.05 – Радовиш – Заедничка ученичка активност во рамки на програмата за мали грантови

Од 10:00 до 13:00 часот, во ОУ „Крсте П. Мисирков“ Радовиш, јазично/етнички мешана група ученици ќе продаваат традиционална македонска и турска храна во ова повеќејазично училиште, а прибраните средства ќе ги користат за организирање на наредни заеднички активиности за МИО.