Sunday, October 17, 2021

04.05 – ПОУ „Гоце Делчев“ с.Радиовце – Заедничка ученичка активност…

04.05 – ПОУ „Гоце Делчев“ с.Радиовце – Заедничка ученичка активност

Од 10:00 до 13:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови основното училиште „Гоце Делчев“ од Брвеница, ќе реализира активности по повод својот патронен празник. Активностите ќе се одржат во подрачното училиште „Гоце Делчев“ во село Стенче а на нив ќе земат учество 50 ученици од македонски и албански јазик од двете училишта, во етнички мешани групи. Планирано е да биде организирана интегрирана приредба и спортски натпревар во фудбал.