Sunday, January 16, 2022

04.05 – Куманово – Заедничка ученичка активност…

04.05 – Куманово – Заедничка ученичка активност

Од 11:30 до 13:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови основното училиште „Толи Зордумис“ од Куманово ќе реализира заедничка активност. 20 ученици од македонски и албански наставен јазик поделени во две етнички мешани групи, ќе ги посетат старите маала и сокаци во Куманово. Финален продукт на двете групи ќе биде изработка на книга – „Стари занаети, сокаци и маала во мојот крај“.