Sunday, January 16, 2022

04.04 – ОУ „Лазо Мицев Рале“, Кавадарци – Заеднички активности помеѓу ученици од ОУ „Лазо Мицев Рале“ од Кавадарци и ОУ „Енвер Стафаи“ од Гостивар…

04.04 – ОУ „Лазо Мицев Рале“, Кавадарци – Заеднички активности помеѓу ученици од ОУ „Лазо Мицев Рале“ од Кавадарци и ОУ „Енвер Стафаи“ од Гостивар

Работилници, концерт во Домот на Културата во Кавадарци, посета на музеите во градот, се активностите кои се планира да се реализираат овој ден од 10 до 17 часот,, а во кои ќе бидат вклучени 80 ученици од двете партнерски училишта. Активностите се организираат по повод патрониот празник на училиштето и се поддржани од Програмата за мали грантови.