Thursday, January 27, 2022

03.02 – Гостивар – Состанок со претставници од секторот…

03.02 – Гостивар– Состанок со претставници од секторот за образование

Од 13:30 до 15:00 часот, на состанокот со претставници од секторoт за образование во Општина Гостивар ќе се договараме за планот за активности со општината за продлабочена соработка за МИО помеѓу општината и основните и средните училишта, со цел да се унапреди МИО во Гостивар.